Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

31. mars 2023.

Om studiet

Liker du å forstå hvorfor verden er som den er? Dette studiet gir deg mulighet til å velge mellom et vidt spekter av problemstillinger. Du kan fordype deg i alt fra kvarker, kreftforskning og høyteknologi til geologiske prosesser og kosmologi. Du kan jobbe eksperimentelt, numerisk eller teoretisk – du kan til og med kombinere alle tre.

Innhold i studiet

Å studere fysikk handler om å studere naturens grunnleggende lover. Du lærer å avdekke, forstå og beskrive de underliggende lover og sammenhenger vi ser i naturen. Du vil studere de grunnleggende prosessene, og kan gå mer i dybden av det du selv finner mest interessant. Våre professorer, veiledere og vitenskapelige ansatte står klare til å hjelpe deg med å sette sammen et masterstudium tilpasset dine interesser.

Fysikk danner i dag grunnlaget for mye av den teknologiske utviklingen i samfunnet, enten det er LED-pærer, kvantedatamaskiner eller solcellepaneler. Fysikk danner også grunnlaget for mye av den medisinske teknologiske utviklingen vi står overfor. Noen undrer om ikke de store spørsmålene allerede har blitt stilt og besvart, men i løpet av de neste årene er nye, store eksperimenter og observatorier forventet å skape gjennombrudd innen vår forståelse av universets begynnelse og universets minste byggesteiner – for å nevne noe.

Tar du en Master i fysikk vil du blant annet kunne være med på å utvikle kunstig intelligens som stadig blir en viktigere del av vår hverdag. Du kan videreutvikle nanoteknologi, være med på utviklingen innenfor medisin eller bidra til å løse miljøutfordringene vi står overfor. Som masterstudent ved Fysisk institutt kan du potensielt være med på å åpne opp for helt nye anvendelser av fysikk som vi enda ikke kan forestille oss.

På vårt masterprogram kan du velge en fordypning innen de fleste av fysikkens spesialområder. En Master i fysikk går over to år. Det første året bruker du som regel på det teoretiske pensumet og det andre året på å arbeide med masteroppgaven din. Dette innebærer for eksempel å sette seg inn i hva andre har gjort på ditt fagfelt fra før, gjøre eksperimenter og simuleringer og skriving av selve masteroppgaven.

Studieretninger på master i fysikk

 • Biologisk og medisinsk fysikk – her vil du møte fysikk anvendt på et bredt spekter av problemer relatert til biologi og medisin.
 • Fysikkdidaktikk – fysikkdidaktikk handler om undervisning og læring i fysikkfaget og om fysikkens plass i samfunnet.
 • Kjerne- og partikkelfysikk – fagområdet forsker på universets minste byggesteiner og kreftene som virker mellom dem.
 • Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi - her møter du et bredt område med mange anvendelser, for eksempel solceller, superledere og kvantedatamaskiner.
 • Romfysikk og -teknologi – her jobber du typisk med dataanalyse, data fra satellitter og raketter eller utvikling av teknologi som brukes i satellitter.
 • Teoretisk fysikk – her jobber du med for eksempel kjerne- og partikkelfysikk, kosmologi og kvantefenomener for større systemer.

Det er også mulig å gjøre masteroppgaven ved et av de mange forskningsinstituttene i Osloregionen samt ved utvalgte bedrifter. Dette gjelder for eksempel Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk, Sintef, Oslo Universitetssykehus og Radiumhospitalet. På enkelte av studieretningene er det også aktuelt å ta deler av studiet på Svalbard (UNIS) eller i utlandet, for eksempel ved CERN.

Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo er det største grunnforskningsinstituttet innen fysikk i Norge og har bred internasjonal anerkjennelse. Vi dekker hele spekteret innen fysikk. Våre studenter kan dermed velge masteroppgave i bredden av faget, og vi byr på et stort mangfold av mulige oppgaver. Fysikk er et fag som grenser opp mot mange andre fag, som kjemi, mekanikk, elektronikk og biofag. Med en Master i fysikk kan du velge å gå videre med en doktorgrad innen alle disse retningene.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Vi starter semesteret med fellesmøter for alle nye studenter hvor du får anledning til å bli kjent med både gamle og nye studenter og ansatte, faglig og sosialt.

De ulike studieretningene gjør mye for å skape et godt studiemiljø. Noen har møter med masterstudenter og ansatte hver uke, andre retninger har sosiale sammenkomster som fellestrening én gang i uken eller kakefredag.

Utenom studiet velger mange studenter å engasjere seg i Fysikkforeningen. Fysikkforeningen arrangerer fester, bedriftstreff og pubkvelder med quiz. Ellers kan du velge blant over 200 andre studentforeninger ved Universitetet i Oslo.

Dersom du lurer på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Studier i utlandet

Vi har gode utvekslingsavtaler i Canada, men det er også mulig å reise til Svalbard, Frankrike, Italia, Tsjekkia, Tyrkia og USA.

Les mer om utveksling.

Videre studier og jobb

Fysikere får jobb innen veldig mange områder fra finans og sykehus til ingeniørbedrifter og offentlig administrasjon. Etter et masterstudium vil du ved siden av solide kunnskaper i fysikk, også ha skaffet deg betydelig trening i analytiske metoder og tankegang, samt programmering og bruk av avansert dataverktøy. Slike kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Videre er kunnskap og innsikt i fysikk grunnleggende for moderne høyteknologi, og økonomer henter også matematiske modeller fra fysikken.

Mange arbeidsoppgaver og karriereveier vil være åpne. Forskning og utviklingsarbeid innen privat- og offentlig sektor, forvaltning og forskningsadministrasjon, programmering og utviklingsarbeid i dataindustrien, medisinske fysikere, samt undervisning og annet formidlingsarbeid er noen eksempler.

Les mer om jobb og videre studier.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

 • Biologisk og medisinsk fysikk
 • Fysikkdidaktikk
 • Kjerne- og partikkelfysikk
 • Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi
 • Romfysikk og -teknologi
 • Teoretisk fysikk

Alle utdanninger innen