Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

I alt fra sol og vind til tidevann og jordvarme, finnes energi som er fornybar og vidt tilgjengelig. Dette masterprogrammet har som mål å gi deg et solid fundament for å utvikle bruken av fornybare energisystemer i samfunnet. Ønsker du deg en fremtidig jobb i energisektoren, er dette studiet for deg.

Fornybare energisystemer i vekst

Bruk og investering i fornybar energi er i sterk vekst i samfunnet. Siden det vil påvirke hvordan energi distribueres, genereres, kontrolleres og reguleres, vil fornybar energi medføre store endringer for samfunnet. Masterprogrammet er tilpasset dette behovet, og UiO er et breddeuniversitet som gir muligheter for å skreddersy din utdanning.

Koblinger til næringslivet og forskningsmiljøer

Studieprogrammet hører inn under Institutt for teknologisystemer (ITS), som holder til på Kjeller. Instituttet samarbeider tett med de nærliggende forskningsinstituttene: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for luftforskning (NILU), samt Akershus EnergiPark - og majoriteten av foreleserne på ITS jobber faktisk som forskere på de ulike instituttene i området. Det er et stort forskningsmiljø innen energiområdet på Kjeller, og det gjør at studieprogrammet kan tilby deg som student relevante og aktuelle masteroppgaver. Kjellermiljøet har gode koblinger til næringsliv og industri, som gir et unikt bredde- og systemperspektiv.

Studiemiljø

Som student på fornybare energisystemer vil du naturlig tilhøre forsknings- og studiemiljøet på Kjeller. På ITS har masterstudenter kontorplasser i tredje etasje, hvor det er mulig å sitte stille og jobbe med studier og masteroppgave. Våre studenter kan også benytte vårt godt utstyrte makerspace i andre etasje. Eller kanskje ta et lite avbrekk i studiene med en bordtennisturnering med øvrige studenter, eller en tur i trimrommet vårt?

ITS har også en egen studentforening, UNIKUM, som arrangerer både faglige og sosiale arrangementer.

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs? Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikatet samtidig med masteren.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen