Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Pandemier, klimaendringer og sosial ulikhet påvirker befolkningens helse. Studiet gir deg kunnskapen for å forstå og utvikle folkehelsetiltak samfunnet trenger. Du kan fordype deg i innføring og evaluering av folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester. Eller velge epidemiologi for å forstå utbredelse av sykdommer og tiltakene mot dem.

I dette masterprogrammet lærer du hvordan du kan jobbe systematisk for å fremme befolkningens helse, og forebygge fysisk og psykisk uhelse. Du får innsikt i hvordan folkehelsepolitikk formes og kan påvirkes.

Sentralt i utdanningen er metodekunnskap og epidemiologisk tenking som grunnlag for folkehelsetiltak. Du lærer å kartlegge befolkningens helsetilstand, årsaker til sykdom og helseplager, metoder og strategier for håndtering av smitteutbrudd og epidemier, og iverksette og måle effekten av folkehelsetiltak.

Undervisningen er forskningsbasert og kombinerer teori, metode og etisk refleksjon med praktiske og konkrete eksempler. Studiet vil gjøre deg klar til å jobbe med utredning, innovasjon, implementering og forskning.

Samarbeid og kontakt med arbeidslivet er en integrert del av undervisningen. Studiet går på heltid over to år.

Emnene i masterprogrammet gir god innsikt i folkehelsearbeid

Spørsmål som gjennomgås i utdanningen kan være:

  • hva er årsakene til sosial ulikhet i helse?
  • hva fremmer helse og forebygger sykdom?
  • hvordan kan helsetjenester bidra til å utjevne økende forskjeller innen levevilkår og helse?
  • hvordan sikre god helse til en aldrende befolkning?
  • hvordan påvirker kriger, pandemier og klimaendringer folkehelsearbeid nasjonalt og internasjonalt?
  • hvilke etiske problemstillinger reises når individets interesser veies opp mot befolkningens interesser?
  • hvordan danne grunnlag for effektive og bærekraftige beslutninger for å fremme folkehelse?

Velg studieretningen som passer dine mål

Masterprogrammet tilbyr studieretningene epidemiologi og folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester.

Programmet har obligatoriske fellesemner og studieretningsemner både i første, andre og tredje semester. I fjerde semester skriver du masteroppgaven i tema knyttet til studieretningen du har valgt.

Les mer om studieretningene i folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester og epidemiologi, og hvordan du går frem for å søke om opptak.

Ta del i et aktivt studiemiljø

Studenter i studiemiljøet ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM) har bakgrunn både i og utenfor helsetjenesten. Ved å delta i HELSAMs studiemiljø får du mulighet til å bygge nettverk, dele kompetanse og få nye perspektiv innen folkehelse.

Du kan bidra til utvikling av studiemiljøet gjennom å stille som studentrepresentant og være medlem i studentenes fagutvalg.

Jobb og videre studier

Utdanningen er relevant for stillinger i kommunen hvor du jobber direkte med befolkningen, for eksempel som helsesykepleier, folkehelsekoordinator eller med analyse i helseforvaltningen.

Arbeidssteder kan være ved sykehus, Folkehelseinstituttet (FHI), Kreftregisteret og Helsedirektoratet, eller ved universitet og høyskoler. Du kan også jobbe i frivillige organisasjoner som jobber helsefremmede og forebyggende.

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs? Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikat samtidig med masteren.

Søknadsfrist er 15. oktober

For Honours certificate in Education for Sustainable Health (master`s supplement) er søknadsfristen 1. november.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Epidemiologi
  • Folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen