Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 52.10 (primær)
  • 62.00 (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 185366

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Hva kan filosofien lære oss om menneskets natur? Har vi fri vilje og er vi ansvarlige for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Gir vitenskapene et enhetlig, uttømmende bilde av verden? Hva avgjør om en handling er moralsk riktig eller gal? Hva er lykke og hva gjør et menneskes liv godt? På årsenheten i filosofi tar du for deg de store spørsmålene i livet.

Kort om studiet

Studiet gir deg innblikk i en spennende verden hvor man behandler slike spørsmål på en systematisk måte. Du lærer hvordan du kan argumentere for bestemte svar på denne type spørsmål, og om mulige motargumenter.

Årsenheten i filosofi er krevende og utfordrer dine evner til klarhet, presisjon og analyse. Men samtidig er studiet preget av åpenhet og refleksjon, og utveksling av tanker og ideer med andre står sentralt. Du analyserer tenkning og tar for deg hva som forutsettes i ulike måter å forstå virkeligheten på. På denne måten opparbeider du deg kunnskaper og ferdigheter som du kan dra nytte av både i videre studier og arbeidsliv.

Studiet forutsetter relativt gode engelskkunnskaper, da en en betydelig andel av pensum vil være på engelsk.

Årsenheten i filosofi gir deg en grundig innføring i filosofiens historie og ulike områder innen filosofi, blant annet etikk, erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi. Du får dessuten fordype deg ekstra i to valgfrie filosofiske områder.

Studiemiljø

Filosofi har et veldig aktivt og sosialt fagutvalg som blant annet arrangerer hyttetur, studietur til utlandet, fester og film- og fagkvelder slik som Sokratisk aften. De har i tillegg sitt eget studenttidsskrift, Filosofisk Supplement.

Jobb og videre studier

Årsenheten i filosofi er beregnet på deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram, men som vil bygge på tidligere utdanning, ta videreutdanning i filosofi for å kunne oppnå undervisningskompetanse i historie- og filosofifaget eller innen religion og etikk (i kombinasjon med emner i religion), eller bare vil prøve ut om filosofi kan være et studium for deg.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen