Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Engelsk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 105
Søknadskode (SO): 185920
Fransk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • 38.40 (ordinær)
Studieplasser: 22
Søknadskode (SO): 185793
Italiensk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • 52.10 (ordinær)
Studieplasser: 14
Søknadskode (SO): 185565
Russisk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 185483
Spansk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 22
Søknadskode (SO): 185924
Tysk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 14
Søknadskode (SO): 185795

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

7. september 2023.

Om studiet

Har du tenkt på hva som skal til for at du skal få del i kunnskaper, erfaringer og informasjon fra hele verden? Hva som gjør det mulig for mennesker i ulike kulturer å kommunisere med hverandre?

Det er fordi det finnes mennesker som har høy kompetanse i fremmedspråk. De kan forstå, oversette, fortolke og forklare. Slik legger de fundamentet for kommunikasjon verden over. Gjennom et studium av fremmedspråk kan du bli en av dem.

Innhold i studiet

I bachelor-programmet Europeiske språk studerer du ett eller flere språk, i teori og praksis, grammatikk og språkbruk. Grammatikken gjør at du forstår hvordan språket er bygd opp. Kunnskap om språket gir deg innsikt i hvordan språket blir brukt muntlig og skriftlig i det samfunnet det eksisterer i, for eksempel i litteratur, samfunnsdebatt, dagligtale eller media. Når du lærer om historie, politikk og kulturuttrykk der språket snakkes, forstår du forskjeller og ulikheter mellom språk og hvordan språk og tenkesett påvirker hverandre. Slik blir du en aktiv bruker av fremmedspråket.

Læringsmiljø

Vi vil at du skal engasjere deg i din egen og dine medstudenters læring!

Vi har laget studiet slik at du får mulighet til å delta aktivt i egen læring sammen med dine medstudenter. Det er gjennom å forberede deg godt, ta aktivt del og jevnlig arbeid i grupper at du virkelig får utbytte av undervisningen. I tillegg gir vi deg viktige redskaper som støtter opp om læringen, for eksempel kurs i studieteknikk og oppgaveskriving, ekskursjoner, løpende aktiviteter på læringsplattformen Canvas og mange faglig-sosiale arrangementer i løpet av studieåret.

For mer informasjon, gå inn på den enkelte studieretning:

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

 • Engelsk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk
 • Russisk
 • Spansk
 • Tysk

Alle utdanninger innen