Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Kunnskap og idéer former oss og verden vi lever i. Og de er i konstant endring. På masterprogrammet europeisk idéhistorie og kunnskapshistorie får du mulighet til å utforske hvordan skiftende tenkemåter og kunnskapsformer har preget kultur og samfunn i Norge og Europa.

Europa som kunnskapssamfunn, før og nå

Masterprogrammet i europeisk idé- og kunnskapshistorie tilbyr et historisk og tverrfaglig studium av Europa som kunnskapssamfunn, før og nå.

Gjennom to intensive år kan du sammen med studenter og forskere utforske de ulike idéene, kunnskapstradisjonene og tekstene som har preget europeisk kultur. Du kan fordype deg i alt fra middelalderens klosterregler og opplysningstidens pamfletter, til vår tids digitale kunnskapsuttrykk.

Historiske kunnskapsfellesskap

Programmet fokuserer på europeiske kunnskapsfellesskap og tekstkulturer og gir unik innsikt i hvordan ulike typer av kunnskap og tekster blir til, brukes, spres, overføres og kontrolleres i Europa – før og nå.

Programmet lærer deg å forstå Europa fra et humanistisk perspektiv, som et mangfoldig og foranderlig nettverk av idéer, kunnskaper og tekster, der dynamikken mellom folk, elite og kulturer utenfor har satt avgjørende spor.

Studiet favner bredt: Du vil møte mange typer av kunnskaper og tekster, fra håndskrevne manuskripter og brev, til naturvitenskapelige artikler og filosofiske avhandlinger.

Dannelse og ferdigheter

En master i europeisk idé- og kunnskapshistorie gir humanistisk kjernekunnskap der du øves i selvstendig kritisk tenkning og lærer deg å håndtere komplekse historiske problemstillinger.

I studiet inngår en dannelsesreise i Europa, primært i form av et semesters studieopphold ved utenlandsk universitet, eller i form av et kortere besøk til et europeisk kunnskapssenter.

Lær å utvikle eget prosjekt

På dette masterprogrammet utvikler du konkrete ferdigheter i tekstarbeid, kunnskapsinnsamling- og behandling. Du får erfaring med å jobbe i team med studenter som har ulik faglig bakgrunn. Og du lærer hvordan du individuelt utformer et prosjekt og lager prosjektbeskrivelse – en helt sentral kompetanse i dagens kunnskapssamfunn.

Ut i arbeidslivet med praksisemne

Du kan ta praksisemne som gir mulighet til å være i praksis ved en arbeidsplass i Norge, for eksempel ved et forlag, museum, avis, tidsskrift, en frivillig organisasjon eller andre kultur- eller næringsinstitusjoner.

En master i europeisk idé- og kunnskapshistorie gir mange muligheter på arbeidsmarkedet. Du opparbeider deg historiske kunnskaper, analytiske ferdigheter og formidlingskompetanse, som kvalifiserer blant annet til å jobbe som:

  • journalist i aviser og tidsskrifter,
  • redaktør og konsulent i forlag,
  • saksbehandler i offentlig forvaltning,
  • forsker og underviser i høyere utdanning,
  • formidler på museum og i bibliotek,
  • ansatt i kulturarvsektoren,
  • lærer i den videregående skolen.

Tett faglig oppfølging

Fra første semester vil du som student på programmet få tett veiledning og oppfølging av en faglig mentor.

Programmet tilbyr flere obligatoriske emner som gir bred historisk oversikt og innsikt i teorier om historie og om tekst og kontekst og erfaring med nærlesning.

Sentralt i studiet står arbeidet med masteroppgaven, der du gjennom eget arbeid over tid lærer deg analytiske ferdigheter og å utvikle og formulere en faglig problemstilling, tett fulgt opp av en veileder med kompetanse på emnet.

Skreddersy din egen grad

Programmet har tverrfaglig opptak, og du vil møte medstudenter med ulik faglig bakgrunn.

Den faglige fordypningen på programmet lar deg skreddersy din egen grad gjennom spesialiserte innvalgsemner, utveksling og selvstendig arbeid med den avsluttende 30-poengs masteroppgaven.

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs?

Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikatet samtidig med masteren.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen