Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
 • 41.90 (primær)
 • 39.60 (ordinær)
Studieplasser: 157
Søknadskode (SO): 185327

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Er du interessert i biologi og molekylærbiologi? Når du studerer biovitenskap, kan du forske på gener, hjernen og sykdommer som kreft. Du kan dra på feltarbeid til Afrika eller Arktis, og lære om hvordan klimaendringer påvirker natur og miljø.

Kort om studieprogrammet

Biovitenskap handler om levende organismer og hvordan de tilpasser seg miljøet de lever i. Du lærer om virus, bakterier og eukaryote celler, og deres byggesteiner og mekanismer.

Du får trening i molekylærbiologi, genetikk og fysiologi, og lærer om hvordan planter, sopp, dyr og andre typer liv fungerer. Samtidig lærer du å trekke de store linjene gjennom å forstå evolusjonsteori, biologisk mangfold og samspill mellom livsformer, natur og klima.

Du møter biologi i praksis gjennom felt- og laboratoriearbeid. I tillegg vil du bruke dataverktøy til å lage modeller og beregninger for å løse viktige problemstillinger innen biovitenskap. Dette er ferdigheter som er etterspurt i arbeidslivet.

Finn ditt interessefelt

Etter at du har lagt et viktig grunnlag i de tre første semestrene, får du muligheten til å fordype deg videre. Vi tilbyr emner innen flere fagfelt:

 • Celle og molekylærbiologi: Her lærer du om det molekylære grunnlaget for hvordan alle celler fungerer; om cellens struktur og funksjon av ulike organeller og om funksjonene til DNA, RNA og proteiner.
 • Genetikk og utviklingsbiologi: Her lærer du om hvordan samspillet mellom genetikk og epigenetikk legger det molekylære grunnlaget for hvordan flercellede organismer utvikler seg fra en befruktet zygote til voksen organisme.
 • Biomedisin: Her lærer du om det molekylære grunnlaget for hvordan celler og organer fungerer og hvordan endringer i normal funksjon kan resultere i sykdom.
 • Økologi, evolusjon og naturmangfold: Her lærer du om bio-mangfoldet, økologiske sammenhenger og prosesser i naturen og hvordan evolusjonen har påvirket livet på jorda.
 • Forurensing, helse og miljø: Her lærer du om hvordan menneskelig aktivitet påvirker både mennesker og naturen, med et særlig fokus på kjemiske stoffer (miljøgifter), overgjødsling, plast og klimaendringer.
 • Molekylær evolusjon og økologi: Her lærer du om sammenhengen mellom økologiske og evolusjonære prosesser og hvordan gener og genomer påvirkes og endres gjennom tid og rom.
 • Marinbiologi: Her lærer du om livet i havet, fra de minste organismene (virus, bakterier) til de største (hval og sjøpattedyr). Du vil også lære om hvordan miljøet i havet eller innsjøer påvirker organismene som lever der og om hvordan menneskelig aktivitet påvirker ulike arter og prosesser i havet og innsjøer.
 • Beregningsbiologi og bioinformatikk: Her lærer du om hvordan man bruker beregninger gjennom å analysere data og bruke modeller for å utforske og forstå biologiske prosesser på alle nivå.

Vi lever i biovitenskapens tidsalder

Hvis du er opptatt av hva vi skal leve av etter oljen, så er biovitenskap et av svarene. Kanskje kan du bidra til å finne opp en ny vaksine mot kreft eller utvikle et bedre middel mot lakselus?

Vi kjenner vårt eget DNA og arvematerialet til svært mange bakterier, sopp, planter og dyr. Dette hjelper oss å forstå hvordan ulike arter har oppstått gjennom evolusjon, og hvordan både genfeil og genetisk variasjon påvirker sykdomsutvikling.

Nye teknikker innen hjerneforskning og celle- og genteknologi gjør det mulig med nye, grunnleggende oppdagelser og utvikling av behandlingsmetoder for alvorlige sykdommer. Andre gjennombrudd viser hvordan biologiske mekanismer kan brukes til å lage nye materialer og legemidler, forbedre matproduksjonen eller fange CO2.

Samtidig er det fortsatt mye vi ikke vet, spesielt om hvordan klimaendringer påvirker levende organismer og økosystemer. Evolusjonslæren kan forklare fenomener som antibiotikaresistens og endringer i fiskebestander, men en bærekraftig utvikling avhenger i stor grad av hvor godt vi klarer å utnytte denne kunnskapen.

Som student hos oss kan du lære hvordan vi kan bruke teknologi for å imøtekomme en ny pandemi, matmangel og klimakrisen.

Databeregninger gir unike muligheter

Biovitenskap benytter stadig flere dataverktøy, og allerede fra første semester i bachelorprogrammet får du en grundig introduksjon til databeregninger og modellering. Denne tilnærmingen lar deg tidlig jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger, og gir deg muligheten til å utforske fagene på en kreativ og nyskapende måte.

Databeregninger er en unik styrke ved Universitetet i Oslo, og vil gi deg en betydelig fordel i ditt studieforløp og fremtidige karriere innen biovitenskap.

Videre studier og jobb

Kunnskap om biovitenskap er nyttig i mange deler av arbeidslivet, for eksempel innen biomedisinsk forskning, natur- og klimaforvaltning, bioteknologisk og farmasøytisk industri og havbruksnæringen. Vi har intervjuet noen av studentene våre for å gi deg et inntrykk av forskjellige typer jobber du kan få.

Etter å ha fullført en bachelorgrad i biovitenskap velger de fleste studenter å fortsette på en toårig mastergrad i biovitenskap. På masterprogrammet i biovitenskap tilbyr vi fordypninger innen

 • cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap
 • marinbiologi og limnologi
 • molekylærbiologi og biokjemi
 • økologi og evolusjon
 • biomangfold og systematikk
 • genetikk og utviklingsbiologi
 • toksikologi og miljøvitenskap
 • beregningsorientert biovitenskap

Alle disse fagfeltene gir deg mulighet til å gå videre med en doktorgrad.

Som bachelorstudent kan du også få relevant arbeidserfaring underveis i studiet. Vi tilbyr blant annet BIOS3050 – Arbeidspraksis, BIOS3060 – Forskningspraksis og Life Science sommerprosjekter for våre studenter i biovitenskap.

Et inkluderende studiemiljø

Vi er opptatt av å skape et støttende og inkluderende studiemiljø og en positiv studiehverdag. Fra dag én vil du bli en del av en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Alle nye studenter blir invitert på et todagers seminar sammen med faglærerne i starten av studiet. Dette er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø.

På biovitenskap har du et bredt utvalg av aktive studentforeninger som arrangerer faglige og sosiale aktiviteter. Du kan delta på fagfrokoster, debatter og ekskursjoner, og fordype deg i ulike faglige temaer.

Gjennom undervisning på laboratorium og i felt vil du også ha muligheten til å bli enda bedre kjent med dine medstudenter og bygge relasjoner for livet. Vi oppfordrer våre studenter til å engasjere seg i det rike studentlivet og være en del av det vi kan tilby på UiO.

Studieopphold i utlandet

På Universitetet i Oslo er vi stolte over vårt internasjonale samarbeid, og tilbyr våre studenter muligheter til å dra på utveksling i 4., 5. eller 6. semester. Vi har avtaler med mange gode universiteter og gir deg muligheten til å utforske forskjellige deler av verden mens du studerer.

Noen av de mest populære stedene å dra på utveksling er University of California, Berkeley (USA), James Cook University (Australia), Universitetet i Barcelona (Spania) og Universitetssenteret på Svalbard. Utvekslingsoppholdet gir deg verdifull erfaring og mulighet til å forbedre dine faglige og personlige ferdigheter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen