Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

7. februar 2023.

Om studiet

Vil du studere spor av tidligere kulturer? Vil du hindre malerier og gjenstander i å gå tapt? Da kan masterprogrammet i arkeologi og konservering være noe for deg.

Programmet består av fire studieretninger:

  • arkeologi
  • konservering - prosjektbasert
  • malerikonservering
  • gjenstandskonservering.

En master i arkeologi gir en fortolkende, vitenskapelig utdanning innenfor sitt område. Du får opplæring i forskjellige praktiske arbeidsmetoder som brukes underveis i studieløpet og som arkeologer bruker i arbeidslivet. Mer om studieretningen for arkeologi.

En master i konservering gir deg en toårig teoretisk og praktisk spesialisering innen enten malerikonservering eller gjenstandskonservering. Begge studieretningene inkluderer praksisopphold. Studieretningen konservering - prosjektbasert omfatter en selvstendig masteroppgave. Studiet er et fjernstudium i den forstand at studentene må ha en egen arbeidsplass. Studentene får veiledning av instituttets ansatte, samt anledning til å avlegge nødvendige emner ved instituttet.
Mer om studieretningene for malerikonservering, gjenstandskonservering og konservering - prosjektbasert

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Arkeologi
  • Gjenstandskonservering
  • Konservering - prosjektbasert
  • Malerikonservering

Alle utdanninger innen