Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 42.00 (primær)
  • 49.70 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 185478

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. september 2022.

Om studiet

Program for arkeologi og konservering gir deg muligheten til å utforske forskjellige sider ved det å forstå og ta vare på kulturarv.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Arkeologi
  • Kulturarv og bevaringskunnskap

Alle utdanninger innen