Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

12. januar 2023.

Om studiet

En mastergrad i allmenn litteraturvitenskap gir deg dypere innsikt i litteratur og litteraturteori. Du arbeider selvstendig med problemstillinger knyttet til en tekst, en sjanger, et forfatterskap eller litteraturhistorie og litteraturteori.

Du studerer litteratur fra forskjellige tidsepoker og kulturer, får innsikt i litteraturteori og fagets historie, og gjennomfører et større selvstendig arbeid med en masteroppgave over et selvvalgt emne. Slik vil du få spesialkunnskaper innenfor et avgrenset fagområde, og du vil lære å analysere, strukturere og formidle omfattende og kompliserte temaer.

Studiet gir deg sentrale og etterspurte humanistiske ferdigheter: Det utvikler din evne til å forholde deg analytisk til litteratur og litteraturteorier gjennom ulike typer tekster og teorier og ut fra ulike litteratur- og kulturvitenskapelige perspektiver.

Alle utdanninger innen