Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

15

Semester

2

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Kurset rettar seg mot lærarar som underviser i KRLE eller samfunnsfag på ungdomstrinnet, eller i religion og etikk eller historie i den vidaregåande skulen.

Kurset tek opp og problematiserer undervisning i kontroversielle tema med historisk og samtidig perspektiv. Sentrale tema er tilhøvet mellom historisk minne og forgløyming, historiebruk, fleirkulturalitet, media og populærkultur.

Etter endt kurs skal du ha kunnskapar om kva som kan opplevast som kontroversielle tema i ulike settingar i tid og ro. Kurset skal gjere deg betre rusta til å leie diskusjonar om kontroversielle tema i klasserommet og du skal kunne reflektere over di eiga undervisning om slike tema.

Undervisninga går over to semester, med totalt fem samlingar.

Alle utdanninger innen