Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Pris:

17500

Studiepoeng:
10

Informasjon oppdatert

30. mai 2022.

Om studiet

Operativ psykologi 1 handler om hvordan menneskelige faktorer påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i forskjellige operative og kritiske situasjoner. Kurset tar for seg:

  • Teoretiske perspektiver på menneskelig atferd i operative situasjoner
  • Situasjonsbevissthet, felles mentale modeller, beslutningstaking
  • Stress, stressmestring og pårørendehåndtering etter kritiske hendelser
  • Ledelse, samhandling og trening av operative enheter

Kurset retter seg først og fremst mot deg som har erfaring fra operativt yrke, som f.eks. politi, brann- og redningstjeneste, forsvar, akuttmedisin, eller tilsvarende.

4 samlinger á 2 dager ved Universitetet i Bergen, over en periode på ca 6 mnd fra oktober-mars.