Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Pris:

12000

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Kurset NORAN602 Norsk språk som andrespråk har som mål å gje kunnskap om sentrale språklege likskapar og skilnader mellom ulike språk (språktypologi) og å gje ei grunnleggjande innføring i norsk språk sett i eit andrespråksperspektiv. Dette inkuderer norsk fonologi (lydsystem), morfologi (oppbygging og bøying av ord), syntaks (setningslære) og vokabular (ordforråd).

Norsk språk som andrespråk er ein del av nettstudiet Prisme, som også inkluderer kurset NORAN604 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på vaksne. Prismestudiet gir studentane grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål.

Norsk språk som andrespråk er eit reint nettstudium på deltid med 50 % studieprogresjon og går kvart haustsemester, medan Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på vaksne går i vårsemesteret.