Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Kurset Nordisk: Språkhistorie og talemål har som mål å gi studentane eit felles utgangspunkt for studiet av norsk som eit resultat av historisk utvikling og geografisk og sosial variasjon i moderne norsk. Norsk skal òg studerast i samanlikning med dei andre nordiske språka (dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk). Kurset skal og fremje studentane sine skriveferdigheiter i nynorsk.

Emnet har fire hovudtema:

  • norsk språkhistorie frå norrønt språk til moderne talemål
  • norsk fonologi (lydsystem) med viktige regionale varietetar
  • geografisk og sosial talemålsvariasjon med talemålsgrammatikk og -fonologi
  • andre nordiske språk, særleg dansk og svensk

Du kan ta Nordisk: Språkhistorie og talemål som eit frittståande emne for å styrke kompetansen din i språkhistorie og talemål, eller som eitt av dei fire emna som til saman utgjer det toårige deltidsstudiet i nordisk språk og litteratur - Fjernord.

Viss du tek alle fire kursa som inngår i Fjernord, får du 60 studiepoeng til saman og kompetanse til å undervise i norsk i skulen. Kunnskapar om nordisk språk og litteratur er også aktuelt for deg som arbeider med språk og litteratur i andre yrke.