Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Japansk snakkes av over 125 millioner mennesker og er

fremmedspråk nummer to etter engelsk i en rekke land i Asia og

Australasia. Det japanske språket er nøkkelen til dagens samfunn,

der engelsk og andre fremmedspråk brukes lite. Som verdens tredje

største økonomi er Japan en stor kulturnasjon der det publiseres en

betydelig mengde litteratur og tekst på japansk som ikke er

tilgjengelig på engelsk. Det gjelder ikke minst forskning på japanske

forhold, enten det er snakk om det japanske språket, Japans historie

eller japansk kultur og samfunn. I programmet legges det derfor

særlig vekt på oversettelsestematikk, både som teoretisk fagfelt og

som praktisk metode for å forstå og analysere ulike tekster.

Masterprogrammet i japansk bygger på en bachelorgrad med minst

90 studiepoeng i japansk språk og 30 studiepoeng i emner som er

relevante for temaet i masteroppgaven. Søkere må videre ha tilbrakt

minst ett semester på utveksling ved et japansk universitet eller

kunne dokumentere gode muntlige og skriftlige ferdigheter i det

japanske språket. Undervisningen på programmet foregår i

utgangspunktet på norsk, engelsk og japansk og forutsetter derfor

muntlige og skriftlige språkferdigheter i alle disse språkene.

Det strukturelle oppsettet av masterprogrammet er 120

studiepoeng og er sett saman av to hovuddelar: emne (60 poeng) og

masteroppgåve (60 poeng).

Det er tre obligatoriske emne som vert tilbudd av fagmiljøet i

japansk, og eit valfritt emne som kan veljast frå ei

førehandsgodkjent liste over valfrie emne på Det humanistiske

fakultet eller andre fakultet.

Studentane vert oppmoda om å finne eit forskingstema for

masteroppgåva og skrive rettleiingskontrakt så tidleg som mogleg i

det andre semesteret.

De første to semestrene brukes til å utforske og kritisk diskutere en

rekke teorier og problemstillinger innen japansk lingvistikk og

samtidshistorie, der særlig vekt legges på oversettelsesteori og på

øvelser i oversettelse av tekster blant annet innen disse feltene. Det

gis også innsikt i forskningsmetoder innenfor lingvistikk og historie,

både generelt i de aktuelle disiplinene og spesifikt for japanske

kontekster, som forberedelse til et eget, selvstendig

forskningsprosjekt. De valgfrie emnene i andre semester dreier seg

ikke direkte om Japan-relatert stoff, men på det parallelle JASemnet vil du få hjelp til å sette det du lærer inn i en Japan-relatert sammenheng.

Det andre året i programmet er viet en veiledet masteroppgave med

et Japan-relatert forskningsspørsmål innenfor fagfeltene lingvistikk

eller historie. Det er også mulig å ha et større oversettelsesarbeid

som masterprosjekt.

Alle utdanninger innen