Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

10

Semester

1

Kostnader

12000

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Målet med kurset er å gi en introduksjon til GIS slik at deltakerne selv kan planlegge og gjennomføre alle stegene i et GIS-basert prosjekt. Gjennom kurset skal deltakerne opparbeide seg et solid teoretisk og praktisk grunnlag for å arbeide selvstendig videre med mer avanserte analyser i åpen eller proprietær GIS-programvare.

Kurset skal gi forståelse for grunnleggende kartografiske begreper og teori som er basis for å jobbe med geografiske data i GIS.

Kurset har hovedfokus på praktisk GIS-arbeid og vi benytter åpen og gratis tilgjengelig GIS-programvare (QGIS). Kurset tar for seg følgende tema:

  • Hvordan stedfeste data og hvordan bruker vi ulike datamodeller for å representere disse
  • Oversikt over- og innhenting av romlige data fra ulike kilder i GIS-programvare
  • Romlige databaser, datastrukturer og datakvalitet
  • Teori rundt- og praktisk øving med verktøy som brukes for å editere og analysere romlige data
  • Visualisering av romlige data og utforming av tematiske kart

Kurset er nett- og samlingsbasert. Samlingene er basert på seminarundervisning og praktisk arbeid i datalab, kombinert med tilbakemelding fra faglærer og medstudenter.

Nytt opptak høsten 2020, for vårsemesteret 2021.

Alle utdanninger innen