Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 184540

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Studiet gjev ei grundig innføring i teori og teknikkar innan forsikringsmatematikk og finansteori. Gjennom programmet vert kandidaten utdanna til aktuaryrket, som handlar om å modellere den finansielle effekten av komplekse framtidige hendingar, og å analysere risikoar. Profesjonsstudiet legg tilrette for å gi den naudsynte grunnopplæringa i statistikk og matematikk. Profesjonsstudiet gjev formell aktuarkompetanse.

Analyse og tolking av store mengder data, og forståing av kva som ligg bak tala er sentralt på studiet. Under studiet lærer studenten å analysere ein risiko, modellera finansielle effektar av framtidige hendingar, og å vurdere kva som vil vere ei god avgjersle fordi ein kan seie noko om sannsynet for kva framtida bring.

Kvalifikasjon/tittel

Integrert master i aktuarfag

Alle utdanninger innen