Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til profesjonelle kunstnere. Utdanningens kjerne er utviklingen av egen kunstnerisk praksis, sett i sammenheng med kunstens plass i kultur og samfunn. Kandidater med bachelorgrad i kunst har en grunnleggende og bred kunstnerisk kompetanse og kan håndtere kunstneriske prosesser. Programmet preges av tett kontakt mellom studenter og undervisere. Og fra studiestart møter studentene aktive kunstnere.

Bachelorprogrammet har et vesentlig innslag av selvstyrt læring, som også inkluderer ansvar for å tilegne seg et bredt og relevant kunnskapsgrunnlag for utviklingen av egen praksis. Veiledning, individuelt og gruppe, står sentralt i undervisningen. Samtidig er det en forutsetning at studentene deltar aktivt i felles fora for diskusjon, kritikk og erfaringsutveksling. Gjennom studiet lærer studentene å presentere og reflektere over eget og andres kunstneriske arbeid.

Læringsmiljøet ved Kunstakademiet støtter arbeidsprosesser som tar utgangspunkt i undersøkende og eksperimentelle tilnærminger. Instituttet forholder seg til et kunstfelt som er i stadig bevegelse og forandring, og legger vekt på kritisk dialog om tendenser og utviklingstrekk i kunst, kultur og samfunn. Den løpende kunstsamtalen foregår både ved Instituttet og på arenaer hvor Fakultet for kunst, musikk og design samarbeider med eksterne partnere, lokalt, regionalt og internasjonalt. Utdanningen er forankret i undervisningstilbudet ved Kunstakademiet, og kan suppleres med emner fra det samlete undervisningstilbudet ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Kunstakademiets faglige og tekniske kompetanse omfatter fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, maleri, performance, skulptur, tegning, tekstil, video og det digitale. Bachelorprogrammet åpner også for kunstneriske praksiser som ikke er knyttet til bestemte medier og materialer. Verksteder og laboratorier representerer en metodebasert tilnærming til kunstnerisk praksis. Her tilbys faglig ekspertise og individuell veiledning. Studentene får støtte i arbeidet med å gi sine kunstneriske idéer og intensjoner form. Samtidig får de kunnskap om materialets og mediets betydning i kunstnerisk praksis.

Bachelorstudentene ved Kunstakademiet skal få kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i kunstnerens særlige erfaring og refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag, i form av kunstneriske resultater, så vel som tekst og andre medier.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kunst

Alle utdanninger innen