Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Studieplasser: 23
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 184858

Informasjon oppdatert

5. april 2024.

Om studiet

Bachelorprogrammet i geofag og informatikk passar for deg som er opptatt av jordkloden og av korleis vi bruker og endrar naturen rundt oss. Hos oss får du bruke moderne teknologi, dataanalyse og kunstig intelligens til å bidra til berekraftig forvaltning av naturressursar, og til å kartlegge risiko for naturfarar som skred og flaum.

Dette er eit unikt studium som gir deg brei kompetanse innan geofag, informatikk og geomatikk.  

Studiet er relevant for deg som er interessert i geofag, dataanalyse og kunstig intelligens. Du lærer om korleis jorda er bygt opp og korleis ho har utvikla seg over tid. I tillegg vil du lære om korleis du samlar inn, analyserer og bruker geodata, og om korleis du bruker informatikk til å løyse geofaglege problem. 

Studiet gir deg moglegheiter til å jobbe med ei rekke ulike problemstillingar, for eksempel: 

  • miljøovervaking og klimaendringar 
  • byutvikling og planlegging 
  • naturressursforvaltning 
  • økonomi og samfunnsplanlegging 
  • programmering og kunstig intelligens  

Bachelorstudiet i geofag og informatikk er eit framtidsretta studium som gir deg kompetanse som er ettertrakta i arbeidslivet. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Alle utdanninger innen