Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 44
Søknadskode (SO): 184479

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

3. januar 2024.

Om studiet

Filosofi stiller grunnleggende spørsmål om hvordan verden er, hvordan verden bør være, og vår plass i verden som mennesker. Hva kjennetegner et rettferdig samfunn? Burde jeg frykte min egen død? Hvordan gir vitenskapen oss kunnskap om verden vi lever i?

Som filosofistudent vil du lære kritisk tenkning og øve opp dine analytiske evner ved å studere både klassikere og moderne filosofi. Dette vil gi deg nyttig kunnskap og sette deg i stand til bedre forstå og løse problem i sammenheng med aktuelle tema, som for eksempel klima og miljø, helse og velferd, kunstig intelligens og global rettferdighet. Ikke bare lærer du å analysere hvordan ting er, men du lærer også å tenke systematisk om hvordan de bør være. 

Noe av det viktigeste du lærer, er å argumentere og resonnere, å granske og vurdere andre sine oppfatninger og argument, og å være åpen og nysgjerrig.  Filosofi utfordrer etablerte sannheter, og er derfor en spore til endring.  

Studiehverdag

I tillegg til selvstudium som lesing og studiegrupper, kan en typisk uke ha 6-12  timer med undervisning i form av forelesinger og seminargrupper. Du skal også skrive ein bacheloroppgave.   

Ikke minst blir du som filosofistudent del av et aktivt student- og fagmiljø som arrangerer faglig-sosiale sammenkomster av ulikt slag gjennom hele året.  

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisningen på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesaler, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafeer og studentbar på campus. På UiB finner du mange ulike studentorganisasjoner. Å være med i en studentorganisasjon er en verdifull investering i studietiden din - det gir deg mange erfaringer og venner for livet. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i filosofi

Alle utdanninger innen