Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 35.70 (primær)
  • 36.20 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

184870

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelorprogrammet i europastudium gir kunnskap om historie, politikk og samfunnsforhold i Europa. Temaet vert drøfta frå fleire perspektiv med hovudvekt på historiske føresetnader, økonomiske prosessar og politiske institusjonar i Europa i dag. Gjennom studiet får studentane fordjupe seg i dei politiske prosessane som har prega europeisk politikk, føresetnadene for europeisk integrasjon og den institusjonelle utviklinga i EU sidan 1945. Det er forventa at studentane dreg på utveksling til eit europeisk land for ytterlegare å spesialisere seg innan europeisk historie og politikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i europastudier

Alle utdanninger innen