Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 37.80 (primær)
  • 38.00 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 184870

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

14. mars 2022.

Om studiet

Bachelorprogrammet i europastudium gir kunnskap om historie, politikk og samfunnsforhold i Europa. Temaet vert drøfta frå fleire perspektiv med hovudvekt på historiske føresetnader, økonomiske prosessar og politiske institusjonar i Europa i dag. Gjennom studiet får studentane fordjupe seg i dei politiske prosessane som har prega europeisk politikk, føresetnadene for europeisk integrasjon og den institusjonelle utviklinga i EU sidan 1945. Det er forventa at studentane dreg på utveksling til eit europeisk land for ytterlegare å spesialisere seg innan europeisk historie og politikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i europastudier

Alle utdanninger innen