Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 184478

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

3. januar 2024.

Om studiet

Arkeologi er vitenskapen om mennesker og samfunn fra den eldste forhistorien fram til nyere tid, basert på studier av den materielle kulturen (de materielle sporene) av menneskers aktivitet. Arkeologi er viktig for å gi mening til historiske steder og gjenstander som kan si oss noe om hvor og hvordan mennesker har levd og fremdeles lever.

Som bachelorstudent lærer du hvordan arkeologer arbeider. Du får kunnskap om ulike perioder, teorier og metoder, slik at du kan tolke, kartlegge, sortere, sted- og tidfeste gjenstander og annet materiale, og bidra til aktuell samfunnsdebatt. Du skriver også en bacheloroppgave der du fordyper deg i et tema. 

Arkeologistudiet i Bergen har et unikt opplegg der vi ser på mange ulike geografiske område i lys av hverandre. Det er både teoribasert og praksisorientert, med innslag av materialkurs. Studiet passer for deg som liker å fordype deg i litteratur, sammarbeide om gruppearbeid og jobbe med selvstendig arbeid. 

Med en bachelorgrad i arkeologi: 

  • har du god oversikt over sentrale temaer og teorier innenfor arkeologi 
  • har du kunnskap om verktøy og metoder innenfor arkeologifaget 
  • kan du bruke faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og drøfte valg knyttet til arkeologisk materiale  
  • kan du presentere aktuelt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer 

Studiehverdag 

Bachelorstudiet i arkeologi er et fulltidsstudium.  Du får en blanding av obligatoriske og valgfrie emner. I tillegg til å bruke tid på lesesalen med selvstudium har en typisk uke på dette studiet 8–10 timer med forelesinger, seminargrupper og materialkurs. 

Å studere arkeologi ved UiB gir deg nærhet til spennende arkeologiske lokasjoner på Vestlandet. Bergen er en by med en lang og interessant historie, pågående arkeologiske utgravinger og relevante områder og studieobjekt. 

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisningen på Nygårdshøyden som ligger midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesaler, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafeer og student-bar på campus. På UiB finner du mange ulike studentorganisasjoner. Å være med i en studentorganisasjon er en verdifull investering i studietiden din. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arkeologi

Alle utdanninger innen