Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

184272

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årsstudiet i kunsthistorie passar for deg som er interessert i kunst og visuelle uttrykk. Gjennom studiet lærer du om visuell kultur, kunst og arkitektur i eit historisk, sosialt, retorisk og estetisk perspektiv.

Vi utforskar ulike former for visuelle medium, som måleri, skulptur, fotografi, arkitektur og landskap. Tyngdepunktet er den visuelle kulturen i Europa frå antikken til i dag.

På studiet diskuterer vi kva for rolle kunsten har i samfunnet, kva forhold kunsten har til politikk og makt, og korleis kunsten kan bli forstått og tolka.

Kunsthistoriefaget stiller spørsmål som:

  • Kva rolle har bilete i religion, og på kva grunnlag har ein villa forby dei?
  • Er pressefotografiet ei spegling av røynda eller ein konstruksjon?
  • Når blir noko kunst: er ikonet i kyrkja kunst, eller blir det kunst først når det heng i galleriet, og kva kan eit urinal seie oss når det blir kunst?

Dette årsstudiet er først og fremst retta mot studentar som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare, og som vil supplere tidlegare utdanning.

Alle utdanninger innen