Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 184272

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

8. desember 2023.

Om studiet

Årsstudiet i kunsthistorie passer for deg som er interessert i kunst og visuelle uttrykk. Du lærer om vestlig visuell kultur, kunst og arkitektur i et historisk, sosialt, retorisk og estetisk perspektiv. Hovudfokus er på den visuelle kulturen i Europa fra antikken til i dag.

På studiet diskuterer vi hvilken rolle kunsten har i samfunnet, hvilket forhold kunsten har til politikk og makt, og hvordan kunsten kan bli forstått og tolket.  

Kunsthistoriefaget stiller spørsmål som:   

  • Hvilken rolle har bildet i religion, og på hvilket grunnlag har man forbyd de?   
  • Er pressefotografiet en speiling av virkeligheten eller en konstruksjon?   
  • Når blir noe kunst: er ikonet i kirken kunst, eller blir det kunst først når det henger i galleriet, og hva kan et urinal si oss når det blir kunst?   

Med eit årsstudium i kunsthistorie   

  • har du bred kunnskap om sentrale utviklingstrekk innen billedkunst, arkitektur og visuell kultur fra antikken til i dag. 
  • kan du analysere, tolke og drøfte ulike verk i en kunsthistorisk sammenheng, og se hvilken geografisk tilhørighet, datering og opphav ulike kunstverk har. 
  • kan du presentere problemstillinger og argumentere for ulike løsinger både skriftlig og muntlig. 


Studiehverdag

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisningen på Nygårdshøyden som ligger midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesaler, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantiner, kafeer og studentbar på campus. På UiB finner du mange ulike studentorganisasjoner. Å være med i en studentorganisasjon er en verdifull invisering i studietiden din og gir deg mange erfaringer og venner for livet.