Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 184366

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

8. desember 2023.

Om studiet

Filosofi stiller grunnleggende spørsmål om hvordan verden er, hvordan verden bør være, og vår plass i verden som mennesker. Hva kjennetegner et rettferdig samfunn? Burde jeg frykte min egen død? Hvordan gir vitenskapen oss kunnskap om verden vi lever i?

Som filosofistudent vil du lære kritisk tenkning og øve opp din analytiske evner ved å studere både klassikerne og moderne filosofi. Dette vil gi deg nyttig kunnskap og sette deg i stand til bedre forstå og løyse problemmer i sammenheng med aktuelle tema som klima og miljø, helse og velferd, kunstig intelligens og global rettferdighet. Ikke bare lærer du å analysere hvordan ting er, men du lærer også å tenke systematisk om hvordan de bør være.

Noe av det viktigste du lærer, er å argumentere og resonnere, å granske og vurdere andre sine oppfatninger og argumenter, og å være åpen og nysgjerrig. Filosofi utfordrer etablerte sannheter, og er derfor en spore til endring.  

Studiehverdag
Som student hos oss vil du ha det meste av undervisingen på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesaler, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantiner, kafeer og studentbar på campus. På UiB finner du mange ulike studentorganisasjoner. Å være med i en studentorganisasjon er en verdifull investering i studietiden din - det gir deg mange erfaringer og venner for livet.    

Alle utdanninger innen