Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • 48.80 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

201642

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Årsstudiet i Visuell kunst og formidling (tidligere kunst og håndverk) gir deg muligheten til å utforske et bredt spekter av kunstneriske praksiser, materialer, medier og uttrykk. Visuelle fag på UiA tilbyr mulighet for arbeid i godt utstyrte verksteder og på ulike arenaer. Gjennom skapende og eksperimentelle prosesser vil du kunne utvikle dine kunstneriske ferdigheter og din estetiske bevissthet. Produksjon og refleksjon henger tett sammen, og teori om kunst og estetikk vil belyse det praktiske arbeidet og sette det i en større kontekst.

Hva lærer du?

  • Du utvikler din personlige uttrykksevne, dine skapende ferdigheter, din estetiske og kritiske bevissthet
  • Gjennom praktisk arbeid får du innsikt i enkelte metoder, teknikker, materialer og medier
  • Du utvikler din evne til å analysere og reflektere over egne og andres kunstprosjekt
  • Du får innsikt i enkelte sentrale retninger innenfor samtidens og historiens kunst
  • Du får kjennskap til noen strategier for kunstformidling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Visuell kunst og formidling, årsstudium

Alle utdanninger innen