Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Studiet passer for deg som vil ta et ekstra utøvende år etter bachelorprogrammet. Videreutvikling på ditt hovedinstrument står sentralt i studiet.

Du velger mellom to spesialiseringer: en kunstnerisk utøvende spesialisering og en kunstnerisk vitenskapelig spesialisering. Hovedinstrument, ensemblevirksomhet og kammermusikk står sentralt i studiet og du vil få kunnskaper innenfor musikkvitenskap, forskningsmetode, -etikk, -praksis.

Velger du kunstnerisk utøvende spesialisering vil du konsentrere deg om et selvvalgt fordypningsområde i utøving av ditt hovedinstrument. Fordypningsområdet kan for eksempel være repertoarkonsentrasjon rundt en bestemt epoke, en spesiell del av standardlitteraturen eller et selvvalgt kjernerepertoar.

Velger du kunstnerisk vitenskapelig spesialisering vil du i tillegg til hovedinstrument og kammermusikk arbeide med utvikling og utforming av prosjektbeskrivelser som kan ligge til grunn for videre masterstudier, kunstneriske prosjektarbeider eller lignende.

Hva lærer du?

Dette studiet løfter deg nivåmessig ved at du tilegner deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som markerer en klar nivåheving i forhold til bachelorstudiene. Dette kan gi grunnlag for solistisk og ensemblerettet konsertvirksomhet i det profesjonelle musikklivet. Gjennom spesialiseringsområdet får du tilegne deg spesialkompetanse på utvalgte områder.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i utøvende musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng utøving. I tillegg må søkeren bestå opptaksprøve.