Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

14. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Stadig hører vi om reformer og omstillinger i både statlige og private virksomheter, frivillig sektor og internasjonalt. Store virksomheter som sykehus og universiteter/høyskoler reorganiseres, og kommune- og fylkesstrukturen er i endring. Norges forhold til overnasjonale organer som EU, FN og NATO må stadig justeres. Masterstudiet i statsvitenskap og ledelse passer for deg som er interessert i å forstå hvorfor og hvordan slike endringsprosesser blir gjennomført. Masterprogrammet tilbyr to spesialiseringer:

  • Organisasjon og ledelse
  • Europeisk integrasjon

I studiet er det mulig å ta et praksisemne på 10 studiepoeng. Det innebærer et praksisopphold i tre til seks måneder hos en av våre samarbeidspartnere, som for eksempel en forskningsinstitusjon, bedrift eller en kommune.

Hva lærer du?

Masterprogrammet gir deg grundig kunnskap om politiske og organisatoriske prosesser og utvikler din evne til selvstendig analyse. Du lærer hvordan samfunnsvitenskapelige metoder anvendes i analyse av empiriske data, og du har muligheter for fordypning i ulike valgretninger. Gjennom studiet skaffer du deg kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Med dette masterstudiet får du kompetanse til å planlegge, lede og gjennomføre organisatoriske endringer.

Opptakskrav

Faglig grunnlag er enten:

a) fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag.

Eller: integrert studium av minst 2 års varighet innen samfunnsvitenskapelige fag.

Eksempler på relevante fagområder er statsvitenskap, offentlig administrasjon, sammenliknende politikk, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, utviklingsstudier, økonomi og administrasjon og rettsvitenskap, der offentlig rett inngår med minst 80 studiepoeng.

b) Andre opptakskrav

Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/statsvitenskap-master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i statsvitenskap og ledelse

Alle utdanninger innen