Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 43.80 (primær)
  • 43.60 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 201881

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Hva innebærer et lokaldemokrati? Hvilken innvirkning har EU på norsk politikk? Hvilken rolle spiller FN i internasjonale relasjoner? Statsvitenskap passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning både lokalt, nasjonalt og globalt. Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og om samspillet mellom forvaltningen og samfunnet.

Hva lærer du?

Du vil få anledning til å fordype deg i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, samt internasjonal og komparativ politikk. I samfunnsvitenskapelig metode lærer du blant annet grunnleggende begreper innenfor kvalitative og kvantitative metoder, om ulike datainnsamlingsteknikker og om hvordan du skal tolke og analysere data.

Foruten mulighet for utveksling inngår det i studiets 5. semester et breddevalg hvor du kan velge en breddepakke innenfor økonomi og samfunn eller et annet fagområde som for eksempel historie, sosiologi eller religion.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i statsvitenskap

Alle utdanninger innen