Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Trenger du mer kunnskap om nyere barne- og ungdomslitteratur? Er du opptatt av lesestimulering i skolebibliotek og klasserom eller i annet pedagogisk arbeid?

Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur er et nettbasert deltidsstudium med to frivillige samlinger i Kristiansand. Studiet egner seg særlig godt som videreutdanningsstudium for lærere, skolebibliotekarer og andre som ønsker en fordypning i litteratur for barn og unge og i litteraturundervisning og -formidling. Det retter seg mest inn mot grunnskolen, men kan også tas av lærere i videregående skole.

Det er et selvstendig studium, som samtidig kan utgjøre en del av bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap.

Hva lærer du?

  • Du får innsikt i nyere barne- og ungdomslitteratur, slik som bildebøker, lettlestbøker, realistisk og fantastisk litteratur, og fagbøker. Studiet inkluderer også film og digitale tekster.
  • Du får kunnskap om hvilken funksjon litteratur kan ha i barn og unges leseutvikling.
  • Du lærer om formidling av litteratur i skolebiblioteket og om pedagogisk arbeid med litteratur på ulike årstrinn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningserfaring fra grunnskolen eller videregående skole, eventuelt erfaring fra arbeid med litteratur i skole- eller folkebibliotek.

Kvalifikasjon/tittel

Skolebib. deltid/

Alle utdanninger innen