Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å bli skolebibliotekar? Trenger du mer kunnskap for å gjøre jobben som skolebibliotekar? Vil du studere over nett, slik at du kan bo hjemme og studere ved siden av jobb? Skolebibliotekkunnskap 1 gir en innføring i forskjellige tema som er viktige med tanke på arbeidet som skolebibliotekar. Du lærer blant annet om litteratur, om katalogisering og klassifisering, og om pedagogisk bruk av skolebiblioteket. Skolebibliotekkunnskap 1 er et selvstendig studium, som samtidig kan utgjøre første del av bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap.

Hva lærer du?

  • Du får innføring i informasjonskompetanse og pedagogisk bruk av skolebiblioteket knyttet til elevaktive arbeidsmåter.
  • Du tilegner deg grunnleggende kunnskaper om kunnskapsorganisering, administrering og drift av skolebibliotek.
  • Du får innsikt i nyere barne- og ungdomslitteratur og barn og unges bruk av ulike medier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Skolebib. deltid/