Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet er relevant for deg som ønsker en bred og fleksibel handlingskompetanse innenfor sexologisk rådgivning. Sexologisk rådgivning handler om å forstå og gi råd til klienter angående seksuelle problemer som kan oppstå som en del av det generelle utviklingsforløp, ulykker, traumer, overgrep, sykdom og behandling. I løpet av studiet vil du få kompetanse innenfor menneskers seksualitet og ulike uttrykk for seksualitet

Sexologisk forskning og klinisk virksomhet er i utvikling, noe som gjør at behovet for denne kompetansen innenfor helse- og sosialtjenestene øker.

Det er mulig å søke seg inn på masterprogram i psykososial helse med fordypning i sexologi, 120 studiepoeng fordelt over fire år. De første to årene følger du undervisningen på videreutdanningen i sexologi, og de siste to årene jobber du med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Videreutdanningen i sexologi gir deg grunnleggende og allsidig kunnskap i sexologi basert på aktuelle forskningsresultater, samt kliniske og pedagogiske erfaringer. Du vil få kunnskap innenfor seksuell utvikling, seksuelt mangfold, seksuelle grenseoverskridelser og samfunnsperspektiver på seksualitet. I tillegg vil du lære om sexologisk veiledning og temaer som profesjonell tilnærming, variant seksualitet og medisinsk sexologi.

Opptakskrav

Minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning innenfor fagområder som er relevante for studiet, som blant annet leger, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, familierådgivere, sosionomer og vernepleiere. Søkere med annen utdanning kan tas opp etter individuell vurdering. Det kreves minst ett års relevant yrkespraksis med pasienter/klienter etter fullføring av utdanningen som utgjør søkerens opptaksgrunnlag. Deltakere må være i klinisk relevant arbeid i minimum 50 % stilling under hele studiet, og må bekrefte arbeidsforholdet i søknaden.

Kvalifikasjon/tittel

Sexologi