Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

201796

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å se, spille, skape og bruke teater i ulike sammenhenger? Da er vårt bachelorprogram i samtidsteater et bra sted å starte. Gjennom studiet får du kunnskap om ulike former for samtidsteater kombinert med teaterets virkemidler, arbeidsformer og teknikker. Det vil gjøre deg rustet til å planlegge og lede teaterproduksjoner, kunstneriske prosjekter og andre skapende prosesser.

Studiet er praksisnært og yrkesrettet, og utvikler din evne til å tolke, skape, formidle og anvende teater i mange ulike kontekster. De kulturpolitiske, økonomiske og institusjonelle rammene rundt samtidens teaterpraksiser vil også bli belyst. Vi jobber tett med vårt lokale Kilden teater, og knytter til oss nasjonale og internasjonale aktører når anledningen byr seg. Du får også anledning til å ta et semester i utlandet hvis du vil.

Hva lærer du?

  • Du utvikler dine kunnskaper om og ferdigheter innenfor teater – og da særlig samtidsteater.
  • Du får erfaring med teatrets virkemidler, arbeidsformer og sentrale skuespillerteknikker.
  • Du blir kjent med et stort spekter av teateruttrykk som har det til felles at de utforsker og forholder seg til samtiden.
  • Du tilegner deg kunnskap om, innsikt i og erfaring med å lede skapende prosjekter og prosesser.
  • Du blir i stand til å anvende teatrets estetiske strategier og virkemidler både i og utenfor teaterfaglige sammenhenger.
  • Fullført studium gi deg graden bachelor i samtidsteater.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har krav om politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i samtidsteater

Alle utdanninger innen