Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vil du lære å planlegge morgendagens byer, regioner og lokalsamfunn? Ønsker du å bidra til en bærekraftig utvikling når det gjelder sosiale forhold, økonomi og miljø? Vil du lære om hvordan innbyggerne kan delta i utviklingen av stedet de bor på, slik at de kan leve gode liv?

Dette masterprogrammet gir deg kunnskap om hvordan byer, steder og regioner utvikler seg økonomisk, sosialt og kulturelt, og hvordan aktører gjennom planlegging kan håndtere og ta grep om denne utviklingen. Gjennom studiet får du kompetanse i å samarbeide med politikere, næringsliv, innbyggere og offentlige aktører for å møte fremtidens utfordringer. Studiet ruster deg til å møte mål om mer bærekraftige og robuste samfunn og nye styringsformer.

Hva lærer du?

I studiet får du en grunnleggende innføring i det offentlige plansystemet og planlegging etter Plan- og bygningsloven. Samtidig gir studiet innblikk i strategisk planlegging og prosesser som foregår utenom de formelle prosedyrene. Du får erfaring med ulike teoretiske modeller og metodiske grep for å kunne jobbe med komplekse samfunnsutfordringer, der mange ulike aktører og interesser er involvert.

Du lærer å analysere og forholde deg kritisk til pågående prosesser, enten det handler om forholdet mellom menneske og natur, by- og stedsutvikling, og nærings- og energiutvikling. Du blir trent i å planlegge og utforme prosesser i praksis, og får erfaring med design av dialogverksteder.

Master i samfunnsplanlegging, sted og prosess er en praktisk rettet, tverrfaglig samfunnsvitenskapelig utdanning. Studiet baserer seg på teori og metoder fra geografi, sosiologi, statsvitenskap og sosialantropologi. Du får også innsikt i komplekse problemstillinger i praksis gjennom problemorienterte læringsopplegg og samarbeid med regionale aktører.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

a) Enten: fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag, hvorav minst 20 studiepoeng på påbyggingsnivå.

Eller: integrert studium av minst 2 års varighet innen samfunnsvitenskapelige fag.

Eksempler på relevante fagområder er utviklingsstudier, samfunnsplanlegging og/eller kulturstudier, geografi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, økonomi og administrasjon.

b) Andre opptakskrav:

Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Alle utdanninger innen