Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

På masterstudiet i rytmisk musikk får du mulighet til å arbeide med musikk innenfor ulike spesialiseringer.

Utøvende spesialiseringer:

 • Utøvende rytmisk musikk
 • Elektronisk musikk
 • World Music
 • Songwriting

Teoretiske spesialiseringer:

 • Music Business and Management
 • Project Management for Music and Stage

Hva lærer du?

 • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom praktisk musikkutøvelse og relevant populærvitenskapelig teori.
 • Du får innblikk i sentrale begreper og teoretiske problemstillinger innenfor populærmusikkforskning
 • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor rytmisk musikk.
 • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører forskningsprosjekter på musikkfeltet.
 • Du får oversikt over ulike roller, funksjoner, aktører og institusjoner i musikkbransjen og dynamikken mellom disse.
 • Du tilegner deg kunnskap om nye teknologier og hvilke utfordringer og muligheter disse teknologiene gir.
 • Du blir i stand til å bruke relevante vitenskapelige metoder for faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Fullført studium gir graden master i rytmisk musikk.

Opptakskrav

Generelt opptaksgrunnlag for masterprogram framgår av forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det generelle kravet er fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang.

Opptaksprøve rytmisk: Uke 7.

Se utfyllende regler for opptak og informasjon om musikkopptaket på uia.no/musikkopptak.

Kvalifikasjon/tittel

Master i utøvende musikk