Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201482

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Hvordan blir et samfunn der ulike religioner lever side om side? Kan vi ha ulike verdier og leve godt sammen i et samfunn? Bør religion være en privatsak? Er religion en positiv ressurs for utdanning og politikk? Er religion og vitenskap på kollisjonskurs med hverandre? Hvordan har religioner oppstått

I bachelorstudiet i religion, etikk og samfunn får du utviklet din kunnskap og dine analytiske evner. Det gir deg ballast til å delta i diskusjoner og kunnskap å formidle til andre. Det gir deg kulturkunnskap som er svært nyttig i mange yrker. Studiet kan bidra til at du blir en konstruktiv samfunnsborger. I programmet legges det til rette for at studentene kan velge å dra på studieturer eller på studieopphold i utlandet.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du:

  • få god kunnskap om religioner og livssyn, historisk og aktuelt, og innsikt i hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid
  • få inngående kjennskap til hvordan mennesker i forskjellige kulturer lever ut sin religion
  • utvikle fortrolighet med sentrale temaer og problemstillinger innenfor fagfeltet og kjennskap til grunnleggende teorier, metoder og begreper
  • få trening i å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • utvikle gode analytiske ferdigheter og får trening i å uttrykke deg muntlig og skriftlig

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i religion, etikk og samfunn

Alle utdanninger innen