Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 201652

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Gjør religion mennesker bedre, eller gjør religion mennesker farligere? Bidrar religion og livssyn til harmoniske samfunn, eller bidrar de til konflikter? Toleranse, respekt, pluralisme, menneskeverd – hva betyr religioner og livssyn for disse verdiene som vi holder høyt? Årsstudiet i religion, etikk og samfunn gir deg kunnskap til å forstå og diskutere slike spørsmål. Du studerer hellige tekster, opprinnelsen til religioner og hvordan de framtrer i vår tid, og du lærer å diskutere etikk og moralspørsmål. Du lærer moralfilosofiske, samfunnsvitenskapelige og religionsvitenskapelige måter å drøfte på (se også religion, etikk og samfunn, bachelorprogram). Det gis vanligvis tilbud om studieturer.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du

  • få bred kunnskap om religioner, livssyn og etikk, historisk og aktuelt, og utvikler fortrolighet med fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • få innsikt i hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid
  • få kjennskap til hvordan mennesker i forskjellige kulturer lever ut sin religion
  • lære å beherske forskjellige metodiske innfallsvinkler til faget
  • utvikle gode analytiske ferdigheter, og får trening i å uttrykke deg muntlig og skriftlig

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Religion, etikk og samfunn, årsstudium