Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dersom du liker å omgås mennesker og liker å jobbe med tall og analyse, vil dette være en aktuell utdanning for deg. Arbeidsmarkedet er svært godt for revisorer, og utdanningen gir variert kompetanse som er etterspurt i mange bransjer, også utenfor revisjonsfirmaene. Studiet gir også anledning til å opprette egen revisjons- eller regnskapsvirksomhet når du har fått godkjennelse fra Finanstilsynet som revisor eller regnskapsfører. Masterprogrammet i regnskap og revisjon (MRR) gir den høyeste utdanningen i revisjon i Norge og internasjonalt.

En Mastergrad i Regnskap og Revisjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir også sidetittelen siviløkonom.

Det er mulig for søkere som har en tidligere mastergrad eller siviløkonomutdanning (4- eller 5-årig) å søke opptak til programmet for deretter å søke om godkjenning av sin tidligere utdanning. Det kan da innpasses inntil 60 studiepoeng fra tidligere utdanning, slik at man kan fullføre utdanningen på kortere tid.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Master i regnskap og revisjon er et toårig studium som dekker utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Programmet kvalifiserer også for andre stillinger som krever en dypere forretnings- og regnskapsforståelse. Utdanningen gir generell revisorkompetanse (forretningsforståelse, revisjon, regnskap, foretaksrett og skatterett, verdsettelse og analyse) med spesialisering innenfor økonomisk styring og internasjonal ledelse, og er både praktisk og internasjonalt orientert. Enkelte emner undervises på engelsk.

For å søke om godkjenning som statsautorisert revisor forutsetter revisorlov og forskrift karakter C eller bedre i alle emner når bokstavkarakter er brukt som karakteruttrykk.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller tilsvarende.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/regnskap-revisjon.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i regnskap og revisjon - Siviløkonom