Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig lærerstudium for deg som allerede har tatt en høyere grad. Studiet gir deg den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer.

Som PPU-student ved UiA blir du undervist av faglærere som er engasjert i studentene, kan fagfeltet og vet hva det er snakk om! Du blir aktivt involvert i undervisningen, og gjennom ulike metoder og aktiviteter får du en solid verktøykasse som du kan ta med ut i skolen.

I praksisperiodene får du prøve deg som lærer under trygg veiledning, både på ungdomstrinnet og i videregående skole. UiA har et tett og godt samarbeid med utvalgte partnerskoler i Agder, så du vil bli tatt godt imot.

Det er mulig å søke om å få ta praksisperioden i vårsemesteret ved en av våre partnerskoler i USA, Kambodsja eller Tanzania.

Som PPU-student hos oss blir du en del av et stort og engasjert studentmiljø. UiA er lite nok til at du blir sett, men likevel stort nok til å oppleve mangfold.

Aktuelle fag

Vi tilbyr fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • historie
 • kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
 • kroppsøving og idrettsfag
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnskunnskap

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

Hvis du oppfyller fagkravet i to fag, får du fagdidaktikk og praksis i begge fagene.

Hva lærer du?

PPU-studiet gir deg den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer.

Fagdidaktikk og pedagogikk gir deg kunnskap om hvordan du best kan legge til rette for elevers læring. Våre dyktige og engasjerte faglærere viser deg ulike metoder for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læringsaktiviteter, samtidig som du får de nødvendige teoretiske perspektivene, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Praksisopplæringen er en integrert del av studiet. Praksis foregår ved våre utvalgte partnerskoler, og i løpet av de totalt 12 ukene med praksis får du prøve deg som lærer både på ungdomstrinnet og i videregående skole. UiA får en høy score fra studentene på at praksisopplæringen forbereder dem godt til jobben som lærer.

For å sikre god kvalitet i studiet, er det krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisningen, og 100% tilstedeværelse i praksis.

Som lærer er det ikke nok å ha kunnskap innenfor skolefaget – du må også ha kompetanse innen relasjonsbygging, klasseledelse, inkludering og mangfold, blant mye annet. Dette lærer du gjennom PPU-studiet. Utdanningen skal gjøre deg best mulig forberedt til å løse utfordringer i skolehverdagen, samtidig som den setter deg i stand til å kunne videreutvikle deg som lærer og være en del av et større profesjonsfellesskap.

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til PPU må utdanningen din inneholde ett eller flere undervisningsfag á minst 60 studiepoeng, som oppfyller bestemte fagkrav. Les mer om de ulike fagkravene her. Det må være undervisningsfag som UiA tilbyr fagdidaktikk i.

I tillegg må du som hovedregel ha en mastergrad (120 sp).

For søkere med en ren bachelorgrad i praktisk-estetiske fag (musikk, kunst og håndverk og idrettsfag) kan det likevel i noen tilfeller være mulig å få opptak til PPU, selv uten å ha en mastergrad. Dette gjelder dersom du har:

enten:

En bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens de øvrige praktisk-estetiske fagene må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng).

Bachelorgraden skal kun bestå av praktisk-estetiske fag. En bachelor i idrett med årsstudium i friluftsliv som breddeenhet er et eksempel på dette. Derimot vil en bachelor i idrett med engelsk som breddeenhet ikke kvalifisere, siden engelsk ikke er et praktisk-estetisk fag.

Dette unntaket fra krav om mastergrad gjelder for opptak frem til 2024.

eller:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget. Av UiAs bachelorprogram gjelder dette kun bachelor i utøvende musikk, klassisk eller rytmisk studieretning.

Dette unntaket vil bli videreført også etter 2024.

Opptakskravene til PPU gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning

Alle utdanninger innen