Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å få styrket kompetanse i norskundervisning for minoritetsspråklige elever? Vil du lære mer om hva som kjennetegner norsk sammenlignet med andre språk?

Gjennom studiet i norsk som andrespråk og kulturkunnskap får du bedre innsikt i hvordan du kan arbeide for god språkutvikling hos elevene, hvordan du kan ivareta flerkulturelle perspektiver i undervisningen og bruke klasserommet som en flerkulturell møteplass. Studiet er beregnet på lærere i norsk som andrespråk og andre som vil undervise i norsk for minoritetsspråklige elever og voksne innvandrere.

Hva lærer du?

Studiet vektlegger det kontrastive perspektivet på språk, tekst og kultur, og bidrar til å styrke undervisning for minoritetsspråklige elever. Du lærer om flerspråklighet, om særtrekk ved norsk språk, og om litteratur med flerkulturell tematikk. Studiet tar også opp temaer knyttet til flerkulturell skole og flerkulturelt samfunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

30 sp norsk fra lærerutdanning eller tilsvarende

Kvalifikasjon/tittel

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium deltid