Markedsføring og ledelse, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Ønsker du å jobbe med markedsføring, merkevareledelse eller markedsanalyse? Er du interessert i hvordan bedrifter ledes? Har du ambisjoner om på sikt å lede en markeds- eller salgsavdeling? Bachelorprogrammet i markedsføring og ledelse gir deg grunnleggende kunnskaper som hjelper deg å nå dine mål.

Hva lærer du?
Bachelorprogrammet gir gode kunnskaper og verktøy innen markedsføring, kundeatferd og ledelse. I tillegg får du en god innføring i økonomisk-administrative og samfunnsvitenskapelige temaer.

Handelshøyskolen ved UiA har et internasjonalt fokus, og vi har studenter og ansatte fra store deler av verden. Gjennom samarbeidsavtaler med universiteter og høyskoler i utlandet har du gode muligheter til å dra på studentutveksling for ytterligere fordypning og faglig bredde.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper:
Det er en fordel med gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i markedsføring og ledelse

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

41.50 (primær)
44.00 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

201359

Lignende utdanninger