Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 43.90 (primær)
  • 45.80 (ordinær)

Studieplasser

110

Søknadskode (SO)

201359

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å jobbe med markedsføring, merkevareledelse eller markedsanalyse? Er du interessert i hvordan bedrifter ledes? Har du ambisjoner om på sikt å lede en markeds- eller salgsavdeling? Bachelorprogrammet i markedsføring og ledelse gir deg grunnleggende kunnskaper som hjelper deg å nå dine mål.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet gir gode kunnskaper og verktøy innenfor markedsføring, kundeatferd og ledelse. I tillegg får du en god innføring i økonomisk-administrative og samfunnsvitenskapelige temaer. De to første årene av programmet består av obligatoriske emner. I tredje studieår kan du enten velge utveksling eller valgemner i høstsemesteret, mens vårsemesteret består av obligatoriske emner og bacheloroppgave. Du kan også velge HR og organisasjonsutvikling på 60 studiepoeng i Grimstad som tredje studieår.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i markedsføring og ledelse

Alle utdanninger innen