Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 45.30 (primær)
  • 46.00 (ordinær)
Studieplasser: 110
Søknadskode (SO): 201359

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å jobbe med markedsføring, merkevareledelse eller markedsanalyse? Er du interessert i hvordan bedrifter ledes? Har du ambisjoner om på sikt å lede en markeds- eller salgsavdeling? Bachelorprogrammet i markedsføring og ledelse gir deg grunnleggende kunnskaper som hjelper deg å nå dine mål. Markedsføringsstudentene har en aktiv linjeforening, Emporium, som bidra aktivt til det gode studentmiljøet. Bachelorprogrammet gir dessuten gode muligheter for videre studier.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av tre norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet gir gode kunnskaper og verktøy innenfor markedsføring, kundeatferd og ledelse. I tillegg får du en god innføring i økonomisk-administrative og samfunnsvitenskapelige temaer.

De to første årene av programmet består av obligatoriske emner.

I tredje studieår kan du enten velge utveksling eller valgemner i høstsemesteret, mens vårsemesteret består av obligatoriske emner og bacheloroppgave. Du kan også velge HR i norsk arbeidsliv på 60 studiepoeng i Grimstad som tredje studieår.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med gode kunnskaper i engelsk. Flere fag og en del pensum vil være på engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i markedsføring og ledelse

Alle utdanninger innen