Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 41.00 (primær)
  • 49.20 (ordinær)

Studieplasser

110

Søknadskode (SO)

201260

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vi er inne i en digitaliseringsbølge som tiltar i styrke og som vil påvirke oss daglig; sosialt, på skole og i arbeidslivet. Grunnlaget for digitaliseringen er utvikling av teknologi, informasjonssystemer og apper som lar oss jobbe på helt nye måter. Vil du øke din kunnskap om og utvide din forståelse av hvordan IT, informasjonssystemer og apper utvikles, brukes og påvirker oss og hvordan du selv kan bidra i utviklingen?

Da vil din deltakelse på bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer gi deg økt forståelse av hvordan digitalisering kan bidra til videreutvikling av organisasjoner og samfunn. Du vil få kompetanse i å analysere, designe og utvikle digitale løsninger ut fra brukerens behov. Studiet gir rom for at du kan fordype deg i aktuelle tema som IT-sikkerhet eller arbeide med å starte din egen bedrift. Gjennom studiet får du anledning til å arbeide med aktuelle problemstillinger sammen med mulige fremtidige arbeidsgivere. Vi ønsker å gi deg muligheter for personlig vekst og faglig spissing gjennom studiet, både på campus og gjennom utveksling til utenlandske universitet.

Som student studerer du ved et av de største fagmiljøene innenfor informasjonssystemer i Norge og kan, i tillegg, nyte godt av vårt omfattende nettverk av regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan du kan bidra til å utvikle informasjonssystemer og hvordan digitalisering påvirker samfunnet, blant annet gjennom å:

  • analysere brukerbehov, designe, utvikle og programmere informasjonssystemer og apper
  • få en grunnleggende forståelse av og kunnskap om hvordan IT og informasjonssystemer kan utvikles, implementeres og anvendes
  • bidra til at organisasjoner kan utnytte informasjonssystemer til å nå egne mål
  • forstå rollen teknologi spiller i utvikling av organisasjoner og i samfunnet som helhet
  • utvikle egne evner og ferdigheter til en helhetsforståelse for utvikling, integrering og bruk av informasjonssystemer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i IT og informasjonssystemer