Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 38.00 (primær)
  • 50.60 (ordinær)

Studieplasser

37

Søknadskode (SO)

201189

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vi er inne i en digitaliseringsbølge som tiltar i styrke og som vil påvirke oss daglig; sosialt, på skole og i arbeidslivet. Grunnlaget for digitalisering er utvikling av teknologi, informasjonssystemer og apper som lar oss jobbe på helt nye måter. Vil du lære mer om hvordan IT, informasjonssystemer og apper utvikles, brukes og påvirker oss og hvordan du selv kan ta del i utviklingen?

Da kan årsstudiet gi deg ferdigheter og faglig forståelse for IT, informasjonssystemer og digitalisering. Du vil kunne tilegne deg en digitaliseringskompetanse gjennom å lære grunnleggende programmering og få en innføring i systemutvikling. Du kan også opparbeide deg en bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi, organisasjon og samfunn. Digitaliseringskompetanse er svært etterspurt i arbeidsmarkedet.

Årsstudiet tilsvarer første år i bachelorprogrammet i IT og informasjonssystemer. Årsstudiet kan inngå som en breddeenhet og er et nyttig supplement i flere bachelorprogram.

Hva lærer du?

  • Du vil få en grunnleggende forståelse av og kunnskap om hvordan IT og informasjonssystemer kan utvikles og anvendes
  • Du vil få en innføring i IT og informasjonssystemer og en god bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon
  • Du kan lære grunnleggende programmering og systemutvikling
  • Du kan få en utvidet forståelse for digitaliseringens betydning for deg selv, organisasjoner og bedrifter og for samfunnet generelt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

IT og informasjonssystemer, årsstudium

Alle utdanninger innen