Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i å jobbe i et internasjonalt selskap, så vil masterprogrammet i International Business gi deg kunnskapen du trenger.

Studieprogrammet gir deg teoretisk innsikt og analytiske ferdigheter til å håndtere utfordringer knyttet til virksomhetsledelse og -styring i internasjonale markeder. Sentralt i programmet er multinasjonale selskaper og hvordan de opererer. Små og mellomstore virksomheters utfordringer med inntreden på den internasjonale arena vil også bli diskutert. Programmet gir deg innsikt i dette ved å vise hvordan de strategiske og operasjonelle utfordringene bedrifter står overfor kan analyseres, for eksempel ved å utvikle og gjennomføre relevante strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksis og styringssystemer.

I tillegg til norske studenter tas internasjonale studenter opp til programmet, og samtlige obligatoriske emner og en rekke valgemner blir undervist på engelsk. Studieprogrammet gir deg økt kulturell forståelse og kunnskap om internasjonal virksomhet, noe som gjør deg godt egnet for stillinger i virksomheter som opererer i internasjonale markeder.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Handelshøyskolen ved UiA er en av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Dette programmet fører fram til graden Master i International Business og gir ikke sidetittelen Siviløkonom. Er du interessert i å bli siviløkonom, sjekk 2-årig påbyggingsstudium i økonomi og administrasjon – siviløkonom. For å kvalifisere for opptak til økonomi og administrasjon – siviløkonom må du tilfredsstille kriteriene satt av Universitets- og høgskolerådet – Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) for sidetittelen siviløkonom.

Hva lærer du?

Etter fullført grad vil du ha tilegnet deg kunnskap om internasjonale aspekter innenfor ledelse, markedsføring og strategi samt en forståelse for kulturforskjeller som påvirker internasjonale virksomheter. Du vil også ha god innsikt i økonomisk-administrative fagområder og forskningsmetoder. Du vil kunne anvende kunnskap fra ulike fagfelt og bruke relevante teorier for å løse konkrete problemstillinger. I tillegg vil du være i stand til å vurdere konsekvenser av en gitt løsning på et bestemt problem, samt vurdere etiske og kulturelle problemstillinger i ulike situasjoner.

Opptakskrav

I opptaksgrunnlag skal det inngå enten minst 80 studiepoeng fordypning eller integrert studium av minst to års varighet i økonomi og administrasjon, markedsføring, ledelse eller tilsvarende. Det stilles krav om minst 60 studiepoeng til sammen innenfor følgende fagområder: bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, metodefag, markedsføring og organisasjon og ledelsesfag. Alle fagområder må være dekket.

Se nærmere detaljer i forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved UiA og utfyllende regler for opptak på uia.no/intbus.

Kvalifikasjon/tittel

Master i International Business

Alle utdanninger innen