Ingeniørfag - data, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er viktig for utvikling og drift av alle virksomheter. Behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort. Som dataingeniør vil du være kvalifisert for spennende og interessante oppgaver. Du kan spesialisere deg innenfor softwareutvikling, softwareprosesser, design og arkitektur, modellering og databaser, internetteknologi, drift av datasystemer, nettverks- og tjenesteadministrasjon, sikkerhet og skybasert infrastruktur.

Universitetet ligger i en teknologipark sammen med en rekke IKT-bedrifter. Våre nære relasjoner gir deg mulighet for samarbeid med attraktive fremtidige arbeidsgivere. Vi legger opp til at du kan delta i prosjekter i samarbeid med bedrifter, og du har mulighet for å søke om praksisplass hos utvalgte bedrifter.

Hva lærer du?

På studieretningen i softwareutvikling lærer du om utvikling av software fra krav til utrulling, anvendelse og vedlikehold av programmer og softwaresystemer. Det blir lagt vekt på objektorientert programmering, og du lærer flere ulike programmeringsspråk.

På studieretningen i nettverksdrift og sikkerhet lærer du om nettverksdrift, konfigurasjon og oppsett av maskiner, programmer, applikasjoner, systemer og nettverk, samt innføring i strategi og økonomi i forbindelse med dette. Du kan spesialisere deg innenfor forskjellige sikkerhetstema knyttet til nettverk og datasystemer.

Som student får du gode muligheter til å ta industristandard sertifiseringer.

Opptakskrav

Opptakskrav er en av følgende:

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.

  • Søk via Samordna opptak.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemesterordningen (TRES) og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

  • Søk via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.

  • Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fag- eller svennebrev innen innen IKT – servicefaget eller fagbrev som bygger på VG1 elektrofag. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad.

  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei og starte med sommerkurs i matematikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - Data

Tilbys ved:

  • Grimstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

201004