Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Masterstudiet passer for deg som vil være med å påvirke hvordan digitalisering bidrar til endringsprosesser i organisasjoner og sikrer videreutvikling av et bærekraftig samfunn. Studiet fokuserer på strategisk ledelse av digitaliseringsprosesser, samt teknologiske trender.

Hos oss vil du møte engasjerte forelesere med høy faglig kompetanse som også kan by på praktiske erfaringer. Vi vil være fokusert på din faglige utvikling som student, og du vil få digitaliseringskompetanse ved et av de største nasjonale fagmiljøene innenfor informasjonssystemer. Du kan også få mulighet til å samarbeide med vårt internasjonale nettverk innenfor utdanning og forskning.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kompetanse i hvordan organisasjoner kan bruke IT og informasjonssystemer til å nå strategiske mål, bli mer konkurransedyktige og forme framtidens digitale produkter og tjenester.

Masterstudiet fokuserer på digital transformasjon, og sentrale fagområder omfatter:

  • Forretningssystemer: IT- og forretningsutvikling, prosessmodellering og virksomhetskritiske systemer som ERP, BI og KM. Du vil bli oppdatert på nye trender som Cloud Computing, Big Data, Internet of Things og Robotisering.
  • Systemutvikling: Kunnskap om og forståelse for å lede prosessen fra utvikling til implementering av informasjonssystemer.
  • Digitalisering av samfunnet: Utfordringer, endringsmuligheter og gevinster, samt medbestemmelse, deltakelse og bruk av sosiale medier i politiske prosesser og valg.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå et to-årig integrert studium eller en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i informasjonsteknologi/ informasjonssystemer. Det skal inngå minst 7,5 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/informasjonssystemer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i informasjonssystemer