Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i IKT. Studieprogrammet har to profiler; informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi. Våre dyktige forelesere og veiledere gir deg personlig oppfølging gjennom hele studiet, i utviklings- og forskningsprosjekt, samt i forelesningssalen. I tett samarbeid med våre verdensledende forskere kan du fordype deg innenfor nyskapende informasjonsteknologi inkludert kunstig intelligens (AI), data science og beslutningsstøtte, eller kommunikasjonsteknologi med mobil- og trådløskommunikasjon, datanettverk og tingenes internett (IoT).

Vi samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter, universiteter og offentlig sektor. Du får tilbud om masterprosjekter enten innenfor pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, eller i samarbeid med en bedrift. Med en mastergrad fra vårt internasjonale masterprogram, kan du få spennende jobbmuligheter i det globale arbeidsmarkedet innenfor utvikling, nyskaping, og faglig ledelse.

Hva lærer du?

Studiet fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester. I tillegg vil du lære om prosjektgjennomføring, forskningsmetoder, teamarbeid og gruppedynamikk. Som student på masterprogrammet i IKT deltar du aktivt i seminarer og prosjekter som tar for seg nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at mange studenter arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

Opptakskrav

Bestått treårig ingeniørutdanning i elektronikk, teleteknikk, data eller tilsvarende utdanning.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/IKTmaster.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Alle utdanninger innen