Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

SIVING

Poenggrenser 2021

  • 45.80 (primær)
  • 49.20 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201767

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) kombinerer teknologiske ingeniørfag på bachelornivå, med økonomi- og ledelsesfag på masternivå. Kombinasjonen av kunnskap om både teknologi, økonomi og ledelse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, med kompetanse til å analysere, utvikle og lede store prosjekter, innovasjonsprosesser og teknologiorienterte forretningsområder.

IndØk-studentenes linjeforening sørger for møtepunkter og tett kontakt mellom studenter og bedrifter. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet.

Det femårige mastergradsstudiet i industriell økonomi (IndØk) er satt sammen av en treårig bachelorutdanning i ingeniørfag og et toårig påbyggingsstudium. De tre første årene velger studentene ett av våre treårige ingeniørstudier:

  • Byggdesign
  • Data
  • Elektronikk
  • Fornybar energi
  • Mekatronikk

Hva lærer du?

Du vil få fordypning innenfor bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring, ledelse av verdikjeder, logistikk og innkjøp/anskaffelse, prosjektledelse i innovasjonsprosesser, teknisk risikostyring og kvalitetsledelse. Du vil lære om moderne konsepter som Lean produksjon og Lean construction. Den menneskelige og sosiale siden vektlegges i utdanningen. Du gis videre trening i å arbeide metodisk og vitenskapelig med fagområdene.

Opptakskrav

Opptakskrav er en av følgende:

1) Generell studiekompetanse med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY)

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning

3) Generell studiekompetanse og Realfagskurset på nett (halvårig forkurs)

4) Toårig teknisk fagskole med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY)

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør

Alle utdanninger innen