Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studieprogrammet bør du velge om du er interessert i idrettsfaget og ønsker å fordype deg i det. Du får anledning til å bygge videre på den kompetansen du har fra før innenfor idrett og du vil få mulighet til å fordype deg i prestasjonsutvikling i idrett, som er hovedfokus i studieprogrammet. Prestasjonsutvikling i denne sammenhengen er knyttet til fysiologiske, pedagogiske, psykologiske og sosiale aspekter som utgangspunkt for idrettslig aktivitet og idrettslig ferdighet. UiA har et godt samarbeid med Olympiatoppen Sør og flere klubber/idrettslag i regionen samt forskningssamarbeid med spennende nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Som masterstudent vil du også ha tilgang til vår flotte og rikt utstyrte testlab.

Hva lærer du?

  • I løpet av programmet vil du utvikle din forståelse av hvordan fysiologiske, sosiale og psykologiske forhold kan påvirke prestasjonsutvikling.
  • Du vil lære om vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til idrettsforskning. Du vil få inngående kunnskap om vitenskapelig arbeid innenfor idrettsvitenskap.
  • Du vil utvikle din kompetanse til formidling og kommunikasjon på fagområdet til ulike målgrupper som fagpersoner, ungdom og allmennheten.
  • Du vil få kompetanse i prosjektarbeid og vitenskapelig metode. Slik kompetanse er relevant ved gjennomføring av arbeidsoppgaver på mange felt.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) i idrett eller annen bachelorgrad hvor idrett utgjør minst 80 studiepoeng eller tilsvarende fordypning.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/idrettsvitenskap.

Andre opplystninger

En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i idrettsvitenskap

Alle utdanninger innen