Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 42.90 (primær)
  • 47.10 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201440

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Hvis du er interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære, bør du velge dette studiet. I løpet av studiet vil du få en bred praktisk innføring i mange ulike idretter, som blant annet ballspill, alpint, friluftsliv, svømming, friidrett og andre tidsaktuelle bevegelsesformer, i tillegg til teori innenfor samfunnsfaglige og biologiske emner. Utvikling, læring og prestasjon i idrett i et trener- og veilederperspektiv vektlegges i bachelorutdanningen. Behovet for denne kompetansen øker i takt med endringer i levesett og treningsmønstre, samt at det er et økende kompetansebehov innenfor både organisert og uorganisert idrett.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du få kunnskap innenfor anatomi, bevegelseslære, idrettsfysiologi, trening- og aktivitetslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi, motorisk læring og utvikling, samt prestasjonsutvikling i idrett. Du vil også utvikle ferdigheter innenfor en rekke ulike idretter og aktiviteter. I tillegg vil du få kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere treningsaktiviteter på ulike nivåer, og til å kunne veilede på individ- og gruppenivå.

I studiet inngår også et breddefag. Vi anbefaler årsstudiet i friluftsliv, men det er også mulig å velge andre årsstudier eller emnekombinasjoner. Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger

Du må være i relativt god fysisk form, og praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

Andre krav i løpet av studiet

Ved opptak må du legge fram politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i idrett

Alle utdanninger innen