Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 48.30 (primær)
  • 52.30 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

201649

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Årsstudiet i idrett gir deg en grunnleggende idrettsfaglig utdanning. Du vil i løpet av studiet få en bred praktisk innføring i mange ulike idretter, som blant annet ballspill, alpint, friluftsliv, svømming og friidrett, i tillegg til teori innenfor samfunnsfaglige og biologiske emner. Årsstudiet tilsvarer første år av bachelorprogrammet i idrett.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du få kunnskap innenfor anatomi, bevegelseslære, idrettsfysiologi, treningsledelse, trening- og aktivitetslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi, og motorisk læring og utvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger:

Du må være i normalt god fysisk form. All praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

Andre krav i løpet av studiet

Ved opptak må du legge fram politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Idrett/kroppsøving, årsstudium

Alle utdanninger innen