Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med menneskelige ressurser i en bedrift eller offentlig virksomhet. Du vil lære om hva som er sentrale HR-utfordringer i dagens arbeidsliv, herunder hva en moderne personalpolitikk innebærer, hva som er de mest sentrale rettsregler i arbeidslivet, hvordan personalutvikling og endringsledelse kan drives, hvordan man utvikler et godt arbeidsmiljø og et HMS-system, hvordan bemanning i praksis kan håndteres, og hvordan man kan stimulere til læring og innovasjon på en arbeidsplass.

Studiet er praksisnært og gir deg trening i å utvikle viktige ferdigheter innenfor HR-feltet. Studiet vil også bidra til å øke din evne til å reflektere over FNs bærekrafts mål og hvordan virksomheter kan bidra til å nå disse målene gjennom personalpolitikken.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering.

Hva lærer du?

Du vil få kunnskap om sentrale HR-utfordringer i arbeidslivet, personalutvikling og viktige regler på en arbeidsplass. Det legges vekt på at du skal ha kunnskap om arbeidsmiljøutvikling og organisasjonsendringer.

Du vil lære hvordan en arbeidsplass kan få til gode læringsprosesser. Noen stikkord om innholdet:

  • Hva forventes av en bedrift som ønsker å ha en moderne og strategisk personalpolitikk?
  • Hvordan utvikle arbeidsmiljøet og HMS-systemet?
  • Hva er de mest sentrale rettsregler og avtaler i arbeidslivet?
  • Hvordan håndtere vanskelige saker i arbeidslivet, eksempelvis konflikter, mobbing og trakassering på arbeidsplassen?
  • Hva må til for å fremme godt lederskap og læring i en organisasjon?

Opptakskrav

Toårig høyere utdanning, eller ett års høyere utdanning og tre års relevant ledelses- og/eller HR-praksis.

Kvalifikasjon/tittel

HR og organisjonsutvikling